Boekpresentatie vrijdag 2 juli

Deze maand (juni 2021) verscheen bij Uitgeverij Lontano een essay van de Franse filosoof Frédéric Neyrat , Ontsnappen aan de verschrikking. Essay over wonderlijke onderbrekingen, vertaald en ingeleid door Wouter Kusters. Meer info, zie hier.

Vrijdag 2 juli van 15.00 tot 16.30 is de Nederlandse boekpresentatie, in Zoom Webinar. Na de opening door de uitgever, Gijs Reudink, houdt Wouter Kusters een korte inleiding in het Nederlands, waarna Frédéric Neyrat zelf een presentatie houdt (in het Engels). Daarna interviewt Pieter Lemmens de auteur en is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.

Als u hierbij wilt zijn, stuurt u dan een email naar Gijs Reudink gijs@uitgeverijlontano.nl en dan ontvangt u tijdig de webinar zoomlink.

15.00 – 15.05 Gijs Reudink: Opening
15.05 – 15.15 Wouter Kusters: Inleiding
15.15 – 15.40 Frédéric Neyrat: Presentation
15.40 – 16.00 Pieter Lemmens: Interview with Frédéric Neyrat
16.00 – 16.30 Conversation with the audience