Filosofie van de waanzin

Vier bijeenkomsten, op aanvraag

Klik hier voor de Engelstalige cursus, januari 2021

In 2014 verscheen het boek van Wouter Kusters, Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten. Deze cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in de waanzin in de breedste zin van het woord. We gaan in op de ervaring van waanzin en wat deze is en te betekenen heeft in filosofisch, persoonlijk en spiritueel opzicht. De cursus wordt gegeven door Wouter Kusters zelf, de auteur van dit boek.

Dit prijswinnende boek draait om drie thema’s: 1) Wat kan duidelijk gemaakt worden over waanzin, psychoses, wanneer we filosofie gebruiken? 2) Hoe en waarom kan de filosofie en het filosoferen zelf leiden naar een ervaringsgebied dat waanzinnig heet? 3) Hoe en in hoeverre ligt waanzin ten grondslag aan de filosofie?

Het 760 bladzijden tellende boek presenteert een waterval aan inzichten, ideeën, argumentaties en ervaringen. De auteur schuift van filosofie, naar mystiek en spiritualiteit en naar waanzin, en terug. Hij is in dialoog – en in interne monoloog – met auteurs van Plotinus tot Lacan, van Schreber tot Artaud, en van Sybren Polet tot Sartre. In vijf bijeenkomsten leidt de auteur/docent de cursisten door het boek, en zal hij de inhoud, de gedachtelijnen en argumentaties toelichten en becommentariëren. Hierbij zal er veel ruimte zijn voor gesprek en vragen van de cursisten.

Tijd: tweewekelijkse online bijeenkomsten op vier middagen in 2021, op aanvraag.

Kosten: 220 euro (inclusief het boek dat u voor aanvang van de cursus krijgt thuisgestuurd).

Meer informatie: wouterkusters@gmail.com