Artikelen

Kusters, W. (2020). Filosofie en waanzin. Over de ommekeer van de natuurlijke levenshouding. In: Het tweede Handboek Psychiatrie en filosofie. (eds. Damiaan Denys en Gerben Meynen). Amsterdam: Boom/De Tijdsstroom.

Kusters, W. (2020). Philosophy and Madness. Strange Bedfellows or an Intimate Relationship? Paper Presented at the Madness and Art Symposium in Dr.Guislain Museum, Ghent.

Kusters, W. (2020). Philosophie und Wahnsinn. Zu einer Umkehrung der natürlichen Lebenshaltung. In „Selbst und Selbststörungen“ (eds. Thomas Fuchs and Thiemo Breyer). Freiburg: Karl Alber Verlag.

Kusters, W. (2019). Absolute Zero, or why is there nothing rather than something? In Beyond adaptation, beyond the negative. Phenomenological reflections on schizophrenic existence. Working papers of the ISPS.

Kusters, W. (2019). ‘Onbestemde klimaatstemmingen. Trauma’s, waanzin en cynisme in tijden van apocalyptische angst,’ in: Waardenwerk 74/75: pp. 8-15.

Kusters, W. (2018). De vierde dimensie: De missing link voor herstel en filosofie. In: Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.

Kusters, W. en D. Boertien (2018). Inleiding. Filosofie als herstelondersteuning. In: Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.

Kusters, W. (2018). De Rhenniusmachine. In: TGV (Tijdschrift Geestelijke Verzorging), 21: 90.

Kusters, W. (2017). Filosofie van de waanzin – In de ban van de omtrekkende beweging, het begin van het einde in filosofie en waanzin. Waardenwerk 69.

Kusters, W. (2016). Philosophy and Madness. Radical Turns in the Natural Attitude to Life. Philosophy, Psychiatry & Psychology, 23: 2, pp. 129 – 146.

Kusters, W. (2016). Filosofie en waanzin. Kristalreceptuur: naar een ommekeer van de natuurlijke levenshouding. In Tijdschrift voor Filosofie, 78, 2: p. 3 -31.

Kusters, W. (2016). Was het de moeite waard? Over Andre Baillons waanzin en schrijverschap. In: Deus ex Macchina, xx. (Download PDF).

Kusters, W. (2016). De verknipte rode draad. Bedenkingen rond autobiografieën van waanzin.Verschijnt in Tijdschrift voor biografie. (Download PDF). 

Kusters, W. (2015). De vierde dimensie. De missing link in psychiatrie in waanzin. Lezing gehouden bij het symposium 4dZelfzorg, 22 januari 2015, Utrecht. (Download PDF).

Kusters, W. (2014). Wijsheid in waanzin. Lezing gehouden bij de conferentie Crazywise op 2            december 2014. (Download PDF).

Kusters, W. (2014). Psychiatrische diagnoses en stigma’s: labyrinten van vrijheid en dwaling.                   (Download PDF).

Kusters, W. (2014). How to Turn Madness into Art and Philosophy? Paper presented at the ASCA, UvA, October 31. (Download PDF).

Kusters, W. (2014). Mystiek en waanzin. Lichtnevels en kristalkoorts. In: Extaze, literair tijdschrift 2014, 3: p.29-39. (Download PDF).

Kusters, W. (2013). Herstel. Waarvan en waartoe? Lezing gehouden op de Hogeschool Leiden 23 januari 2013.

Kusters, W. (2013). Waanzin in de buitenlucht. Tekst bij toneelvoorstelling ‘Flat’. (Download PDF).

Kusters, W. (2012). Zeven stappen van waanzin. En daarna? Manuscript.

Kusters, W. (2012), Fenomenologie van de psychose. In: D. Denys & G. Meynen (red.), Handboek psychiatrie en filosofie. Amsterdam: De Tijdstroom.

Kusters, W. (2010). Wereld van waanzin. Een fenomenologisch-hermeneutisch onderzoek naar de fundamenten van de psychotische wereld. Masterscriptie Universiteit Utrecht (grondig bewerkt en uitgebreid in Filosofie van de waanzin).

Kusters, W. (2010), Tijd in andere tijden:Een speculatief-filosofisch onderzoek naar concepten van tijd in filosofie,sociologie en psychopathologie. Manuscript. (Download PDF).

Kusters, W. (2009). Plotinus, Husserl and Fine. About analytic, phenomenological and neo-platonic views on time and temporality.

Kusters, W., S. Gerrits & J. Tukker (2007), Alleen: Berichten uit de isoleercel. Rotterdam: Lemniscaat.

Kusters, W. (2007a). Hegel en de waanzin. Manuscript.

Kusters, W. (2007b). Landschappen van tijd. Bachelorscriptie. Utrecht: Universiteit Utrecht. Een uitgebreide vierledige studie naar de tijdsopvattingen van Aristoteles, Husserl, Plotinus en Deleuze, met een oog op een analyse van psychotische tijdservaring. (Download PDF).

Kusters, W. (2007). Van tijdelijke tijd naar eeuwige eeuwigheid. Over Plotinus’ tijdsopvatting vergeleken met eerdere Griekse filosofen.

Kusters, W. (2007). Heidegger auf LSD. Over het zijn, gnosis, verlossing en LSD.

Kusters, W. (2007). Donald Davidson, Wittgenstein en de psychose. 

Kusters, W. (2007). Hegel en de waanzin. Een gedetailleerde analyse van de plaats van de waanzin in Hegels Enzyklopädie en in de Fenomenologie van de geest. (Download PDF).

Kusters, W.  (2006). Van plot tot complot. Met Ricoeur over tijd, narratieven en psychose

Kusters, W. (2006). Frege en de drie werelden. Ontmaskering van Frege als pre-modern naief denker.

Kusters, W. (2006). Wanneer en waar verglijdt de tijd? Over Lacans visie op tijd en subjectiviteit.

Kusters, W. (2006). Alles kan anders. Wat kan er gedaan worden? Is er vrijheid, is er noodzakelijkheid? – aan de hand van Aristoteles, Duns Scotus, David Lewis en Alvin Plantinga.

Kusters, W. (2006). ‘Time Traveling: Psychosis as a Detachment of Human Time’. Paper presented at the ICPPN.

Kusters, W. (2005). Gehlen en Habermas toegepast op de psychose. (Download PDF).

Kusters, W. (2013/2005), Pure waanzin. Een zoektocht naar de psychotische ervaring. Herziene editie met nieuw nawoord. Rotterdam: Lemniscaat.

Kusters, W. (2003). Linguistic Complexity: The Influence of Social Change on Verbal Inflection. PhD Dissertation. Utrecht: LOT Dissertation Series 77.